Tập San Y Tế Cộng Đồng vertical bar

Health Digest Image

Các Y Sĩ Cùng Nhau -

Một Dấn Thân cho
Sức Khoẻ và Tình Trạng Lành Mạnh


SỨC KHOẺ CỦA BẠN: HÃY GIỮ LẤY NÓ!

horizontal bar

LUẬT CHĂM SÓC SỨC KHOẺ MỚI VÀ BẠN
Bác sĩ Winston Wong, Phó Trưởng ban Chính sách NCAPIP


Vào tháng 3/2010, tổng thống Obama đã ký đạo luật mới về chăm sóc sức khoẻ có tính cách lịch sử, hưá hẹn những thay đổi toàn diện để sửa chữa lại hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ bị đổ vỡ. Luật về bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc sức khoẻ có thể lo liệu được, được biết dưới tên ACA, được thảo ra để có thể cung cấp sự chăm sóc sức khoẻ mà dân chúng Mỹ có thể tới được và lo liệu được, qua sự trách nhiệm, sự chi phí hiệu quả và khuyến khích lối sống lành mạnh và thoải mái..

Vì hệ thống chăm sóc sức khoẻ phức tạp, cải tổ sự chăm sóc sức khoẻ đòi hỏi nhiều phương cách mới mẻ và ăn khớp với nhau. Vì luật ACA gồm trên 1,000 trang với các điều khoản cùng nhiều chương trình, và cần 10 năm để thực hiện hoàn tất, quần chúng tất nhiên là lo lắng không hiểu những lợi ích thực sự và tác động của nó lên sức khoẻ của họ ra sao. Vì một phần quan trọng của luật ACA, là làm cho người cần được chăm sóc sức khỏe có thể tính trước việc mình lấy trách nhiệm lo sức khoẻ của mình. NCAPIP có ý định làm cho những thành viên nghèo của cộng đồng được biết rõ và tham dự vào sự thi hành luật ACẠ. Dưới đây là bản tóm tắt những điều khoản sẽ có hiệu lực năm 2010 và 2011 mà có tác động trực tiếp lên người Mỹ gốc Á châu, ngưòi bản xứ Hawaii và cộng đồng các đảo Thái bình dương.

Cải thiện chăm sóc và khả năng lo liệu cho người già

Chương trình Medicare- phần D về mua thuốc được thi hành năm 2006 để trả tiền thuốc các bác sĩ viết cho những người được hưởng Medicarẹ. Tuy nhiên chương trình này có một khoảng hở không cung cấp khi tồng số tiền thuốc người thụ hưởng nằm trong khoảng $2,840 và $4,550 đô lạ. Khoảng hở này được gọi một cách bình dân là cái lỗ bánh donut mà người thụ hưởng phải trả tiền thuốc. Theo luật ACA cái lỗ hở này sẽ được đóng lại trong vòng 10 năm. Đối với những người rơi vào trong cái lỗ donut này thì họ đã nhận được 250 đô la tiền bồi hoàn trong năm 2010. Năm 2011 họ sẽ được hưởng giảm giá 50% trên các thuốc chính hiệu sản xuất, và năm 2014 thì những người già gia nhập vào phần D sẽ không phải trả tiền túi cho hầu hết các thứ thuốc mà bác sĩ viết cho nữa.

Bắt đầu từ năm 2011, những người có Medicare sẽ cũng được hường khám bệnh và phòng ngừa tìm bệnh hàng năm không mất tiền.

Chăm sóc phòng bệnh

Người Mỹ gốc Á châu, người bản xứ Hawai và người các đảo Thái bình dương có tỉ số khám phòng ngừa tìm bệnh thấp nhất.

Kể từ tháng chin năm 2010, các chương trình chăm sóc sức khoẻ phải trả tiền cho một số khám phòng ngừa tìm bệnh và dịch vụ phòng ngừa, mà không được lấy tiền bảo hiểm, tiền khấu trừ hay những khoản tiền phải trả thêm khác, cho người mới gia nhập hay tái tục bảo hiểm. Một số dịch vụ này gồm có chích ngừa, chụp quang tuyến vú, soi ruột già, thử đái đuờng và cholesterol.

Một quỹ phòng ngừa và sức khỏe công cộng được thành lập để hỗ trợ các chương trình giữ gìn mạnh khỏe trên toàn quốc. Năm 2011, Medicaid sẽ bắt đầu trả tiền cho các dịch vụ ngưng hút thuốc lá.

Cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho hàng triệu người không thể mua bảo hiểm

Cứ trong 5 người Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và các đảo Thái bình duơng thì có một người không có bảo hiểm sức khoẻ vì đắt quá; luật ACA làm bảo hiểm sức khoẻ vừa tầm lo liệu của mỗi người hơn, và giúp những người lợi tức thấp mua bảo hiểm qua trợ cấp của chính phủ.

 
 
list circleLuật ACA sẽ làm cho trên 32 triệu người Mỹ có thể mua bảo hiểm sức khoẻ.
list circleKề từ tháng 9/2010, con cái đến tuổi trưởng thành có thể tiếp tục ở trong các chương trình bảo hiểm sức khoẻ của cha mẹ cho tới 26 tuổi.
list circleKể từ năm 2014, chính phủ sẽ lập ra “các thị trường” mà những người không có bảo hiểm sức khoẻ có thể so sánh phẩm chất các chương trình bảo hiểm và được chính phủ trợ giúp mua bảo hiểm nếu hội đủ một số điều kiện về lợi tức.
list circleMột số đáng kể những người Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và các đảo Thái bình dương không có bảo hiểm là các thương gia buôn bán nhỏ và công nhân. Đối với các tiểu thương gia có ít hơn 25 công nhân mà mua lợi tức cho công nhân thì luật ACA cho được hưởng miễn thuế tới 35% tổng số tiền đóng góp. Để khuyến khích có một lớp công nhân khỏe mạnh hơn cho các tiểu thương gia, sẽ có các khoản tài trợ dành cho những chủ nhân mà có các chương trình giữ gìn sức khoẻ, nhưdinh dưỡng, tập thể dục và giáo dục sức khoẻ cho các .công nhân để giúp cho họ được mạnh khoẻ.
list circleTừ đầu năm 2011 sẽ có một ngân khoản là 11 tỉ đô la để hỗ trợ cho việc xây dựng hay mở rộng các trung tâm sức khoẻ cộng đồng, trong đó có nhiều trung tâm chuyên lo chăm sóc sức khoẻ cho những người không thông thạo tiếng Anh và những di dân mới đến. Sẽ có trên 20 triệu bệnh nhân mới , được phục vụ bởi các trung tâm nàỵ Các tài trợ mới cũng sẽ có để hỗ trợ cho các trung tâm sức khoẻ ở các trường học.
list circleKể từ mùa thu năm 2011, các tiểu bang sẽ cung cấp cho những người vô năng có Medicaid quyền được chọn lựa các chương trình dịch vụ của gia đình hay của cộng đồng thay vì phải nằm trong các viện dưỡng lão hay nhà bệnh.
Làm cho các chương trình bảo hiểm thân thiện hơn đối với người tiêu thụ
 
list circleCác công ty bảo hiểm không thể đặt giới hạn tối đa suốt đời đối với một số dịch vụ quan yếu như là nằm bệnh viện. Các công ty bảo hiểm cũng không thể từ chối bảo hiểm cho các thiều nhi có những bệnh từ trước.
list circleLuật ACA coi sự ngưng bảo hiểm cho các người bảo hiểm sau khi họ bị bệnh là bất hợp pháp.
list circleBắt đầu từ 2011, các chương trình chăm sóc sức khỏe của những chủ nhân công ty lớn sẽ phải tiêu ít nhât là 85% lợi tức cho vấn đề chăm sóc sức khoẻ công nhân. Đối với các chương trình bảo hiểm những công ty nhỏ, ít nhât 80% tiền chi ra phải là được dùng cho việc chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân.
list circleQuàn chúng sẽ có quyền vào xem xét các báo cáo về những tiện nghi chăm nom sức khoẻ dài hạn và các nhà duỡng lãọ.
Đây chỉ là một phần nhỏ trong các điều khoản của luật ACẠ Tôi đề nghị các bạn nên vào xem trang điện tử này để có những cập nhật đểu đặn. Như thường lệ, nếu bạn có câu hỏi gì về vấn đề sức khỏe thì nên hỏi y kiến bác sĩ của mình.

ẤN BẢN ĐẶC BIỆT – TIN TỨC QUAN TRỌNG VỀ MEDICARE

horizontal bar

TRUNG TÂM DịCH Vụ MEDICARE & MEDICAID
Vận Động Đa Thông Tin & Giáo Dục Quốc Gia về Medicare


Chào Mừng Quý Vị đến với Medicare
Khởi đầu của một tương lai khỏe mạnh

Quý vị gần đây có ghi danh vào Medicare và không chắc phải làm điều gì kế tiếp?

Sau đây là một vài hướng dẫn để quý vị bắt đầu ngay cho một tương lai khỏe mạnh:

Bước 1: Ghi danh cho việc khám sức khỏe "Chào Mừng đến với Medicare".

Gọi cho bác sĩ của quý vị và định ngày đi khám sức khỏe "Chào Mừng đến với Medicare" hôm nay. Đó là một phương cách dễ dàng cho quý vị và bác sĩ của quý vị có được một mốc khởi đầu chính xác về sức khỏe của quý vị hiện nay và trong tương lai.

Trong lúc khám, quý vị và bác sĩ sẽ xem qua quá trình bệnh sử và gia đình, đánh giá tình trạng sức khỏe hiện nay và các toa thuốc, và tiến hành cuộc dò tìm để thiết lập một mức khởi đầu cho việc chăm sóc cá nhân sau này.

Quý vị cũng sẽ có một cơ hội để bàn về các bước ngắn hạn và dài hạn để cải thiện sức khỏe của mình và giữ cho được khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của các bác sĩ có tham gia trong chương trình Medicare. Thí dụ, bác sĩ của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị một kế hoạch trong đó có việc giới thiệu đến các dịch vụ khác, bao gồm việc quý vị có nên tận dụng các dịch vụ phòng ngừa hay không – như dò tìm ung thư, tiêm chủng bệnh cúm, chủng ngừa thông thường và thử tìm bệnh tiểu đường – một vài dịch vụ trong số này miễn phí cho đa số những người hưởng Medicare chiếu theo Đạo Luật Affordable Care Act.

Cuối cuộc hẹn, nhớ định ngày đi "Khám Kiểm Tra" hàng năm cho năm sau. Nhờ Đạo Luật Affordable Care Act, Medicare hiện nay trả cho việc đi khám hàng năm. Đó là một phương cách rất tốt để đánh giá các thay đổi về sức khỏe của quý vị vì "Chào Mừng đến với Medicare" và "Khám Kiểm Tra" hàng năm có thể phát hiện được sớm bất cứ vấn đề nào về sức khỏe.

Bước 2: Ghi danh tại MyMedicare.gov

Ghi danh tại www.MyMedicare.gov để dễ tiếp cận với thông tin sức khỏe của quý vị. Dịch vụ miễn phí, an toàn trên mạng này cho tiếp cập thông tin cá nhân về các phúc lợi và dịch vụ của Medicare.

Nếu quý vị không có máy điện toán, hỏi người nào mà quý vị tin cậy, như một thành viên trong gia đình hoặc một quản trị viên tại một trung tâm người già địa phương của mình, để giúp quý vị ghi danh và theo dõi thường xuyên thông tin của quý vị.

Bước 3: Tận dụng mọi nguồn tài nguyên Medicare của quý vị

Medicare có một số nguồn tài nguyên để giúp quý vị tận dụng các phúc lợi của mình. Xem phần “Mới đối với Medicare?” (New to Medicare?) trong www.medicare.gov để biết thông tin dành riêng cho những người mới ghi danh, hãy xem qua cuốn cẩm nang “Medicare & You 2011”; hoặc gọi số 1-800MEDICARE (1-800-633-4227). Những người thính giác yếu nên gọi số 1-877-486-2048.

Hiện có thêm các chi tiết khác tại www.healthcare.gov, một trang mạng mới của Bộ Y Tế và Nhân Sự Hoa Kỳ (U.S Department of Health & Human Services).

Thông tin này được Bộ Y Tế và Nhân Sự Hoa Kỳ soạn thảo.

Nếu quý vị cần giúp đỡ bằng một thứ tiếng khác không phải Anh Ngữ hoặc tiếng Tây Ban Nha, xin nói "Agent" vào bất cứ lúc nào để nói chuyện với một đại diện dịch vụ khách hàng.

Để được giúp đỡ bằng tiếng Hoa/Đại Hàn/Việt, xin gọi Trung Tâm Giúp Người Già Á Đông ở số 1800-582-4336.

 


horizontal bar

Tập San Y Tế Cộng Đồng hội NCAPIP - nguồn tin tức hàng đầu về các vấn đề mới nhất liên quan đến sức khoẻ và tình trạng lành mạnh, giúp bạn và gia đình hạnh phúc và khoẻ mạnh