Tập San Y Tế Cộng Đồng vertical bar

Health Digest Image

Các Y Sĩ Cùng Nhau -

Một Dấn Thân cho
Sức Khoẻ và Tình Trạng Lành Mạnh


SỨC KHOẺ CỦA BẠN: HÃY GIỮ LẤY NÓ!

horizontal bar

CHỦ TRƯƠNG CỦA LIÊN HỘI VỀ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
Bác Sĩ EDWARD A. CHOW, MD


 

Hội đồng quốc gia Y sĩ Mỹ gốc Á châu và các đảo Thái Bình Dương (NCAPIP) mới bảo trợ tổ chức cuộc họp lần thứ hai của Liên hội bệnh Tiểu đường trong hai ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2012. Các bác sĩ, các nhà làm chính sách, các nhân vật quan tâm có liên hệ, từ toàn quốc đã họp lại để duyệt xét kết quả của kỳ họp lần thứ nhất đã dẫn đến hai bài viết trên báo Diabetes Care, mà chỉ dẫn tham khảo có ghi lại ở cuối bài tường trình này. Cuộc họp cũng khai triển các hoạt động chủ yếu nhằm cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường trong các cộng đồng Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai, và các đảo Thái Bình Dương. Qua những bài trình bầy có nhiều dữ kiện và qua những thảo luận sôi nổi, các bước sau đây đã được đề ra:

Nhận ra bệnh tiểu đuờng tốt hơn ở các phòng khám bệnh

Để có thể trị bệnh tiểu đường hiệu quả hơn, chúng ta cần những tiêu chuẩn đặc thù để chẩn đoán và chữa bệnh tiểu đường nơi người Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và các đảo Thái bình dương. Chỉ số cơ thể (BMI) thường được dùng để tiên đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, nhưng nhiều người Á châu mắc bệnh tiểu đường có chỉ số BMI thấp hơn người da trắng. Ngoài ra, chỉ số BMI không luôn luôn tương ứng với số lượng mỡ trong nội tạng, mà số lượng mỡ này là một trong những nhân tố tốt nhất cho phép tiên đoán bệnh tiểu đường. Hội đồng quốc gia các Y sĩ Mỹ gốc Á châu và các đảo Thái bình dương (NCAPIP) và Hội đồng bệnh tiểu đường người Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và các đảo Thái bình dương (AANHPI) sẽ tiếp tục làm việc`với Hội đồng hành động về bệnh tiểu đường người Mỹ gốc Á châu Thái bình dương (APADAC) và Hội tiểu đường Hoa kỳ (ADA) để đề ra các hướng dẫn thích hợp hơn về chỉ số BMI để chẩn đoán và trị liệu bệnh tiều đường ở người Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và các đảo Thái bình Dương (AANHPI). Hội đồng quốc gia các y sĩ Á châu Thái bình dương NCAPIP, Hội đồng Bệnh tiểu đường và các đối tác sẽ cũng khảo sát các hướng dẫn về những nguy cơ cho các bệnh nhân Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và các đảo Thái bình dương, bệnh tiểu đường khi mang thai (GDM), tình trạng tiền tiểu đường và các biến chứng bệnh tiểu đường.

Nhu cầu có thêm dữ kiện

Những tin tức hiện nay về bệnh tiểu dường nơi người Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và các đảo Thái bình duơng rất là hiếm hoi. Để hướng dẫn các hành động tương lai, chúng ta cần làm việc với Trung tâm Phòng ngưà Bệnh tật CDC để phân tích các dữ liệu trong các nghiên cứu đã thực hiện nhằm chỉ đạo các nghiên cứu tương lai. Thành lập một liên hệ cộng tác làm việc với Viện Quốc gia các Bệnh tiểu đường, Bệnh tiêu hoá và Bệnh thận sẽ giúp mở rộng cuộc nghiên cứu đang được thực hiện về bệnh tiểu đường nơii người Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và các đảo Thái bình dương. Tuy nhiên điều này không ngăn cản chúng ta có những bước để ngừa bệnh tiểu đường nơi người Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và các đảo thái bình dương ngay bây giờ.

Phương cách tiếp cận qua cộng đồng

Để gia tăng tình trang sức khỏe chung của các cộng đồng Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và các đảo Thái Bình Duơng, các bác sĩ, bệnh nhân và các thành viên cộng đồng cần phải biết những nguy cơ bị bệnh tiẻu đường và các bước có thể thực hiện để ngăn ngừa. Giáo dục là then chốt. Qua sự thành lập và phân phối các nguồn tài nguyên thích hợp cho các bác sĩ và các nhân viên chăm sóc sức khoẻ, chúng ta có thể giáo dục cho họ thấy sự quan trọng của yếu tố sắc tộc trong nguy cơ bị tiểu đường. Gia tăng sự hiểu biết về tác hại của bệnh tiểu đường lên các cộng cộng Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và các đảo Thái bình dương sẽ cũng khuyến khích các thành viên cộng đồng mà có nguy cơ bị tiểu đường hiểu biết hơn về tình trạng sức khoẻ của họ và tìm cách chaỵ chữa. Thông điệp này cần được viết ra với ngôn ngữ và đặc thù văn hoá thích hợp để có thể thông báo hiệu quả nhất đến các cộng đồng và các bệnh nhân về tác hại và nguy cơ của bệnh tiểu đường.

Hỗ trợ hiểu biết về bệnh tiểu đường khi mang thai

Ngoài những bước đã đề ra trong hội nghị, điều quan trọng là phải hỗ trợ cho sự lập pháp đang tiến hành, thí dụ như đạo Luật năm 2011 về Bệnh tiểu đường khi Mang thai. Bệnh tiểu đường khi mang thai (GDM) là một dạng tiểu đường đặc biệt chỉ có khi người mẹ có thai. Bệnh này hiện hữu một cách không cân đối nơi những phụ nữ Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và các đảo Thái bình dương và tạo nên những nguy hiểm đáng kể cho sức khỏe cả mẹ lẫn con. Luật 2011 này mới được đề ra để tìm thêm dữ kiện về bệnh tiểu đường lúc mang thai. Luật sẽ cung cấp thêm tài chính cho các chương trình y tế công cộng khảo cứu và gia tăng theo rõi bệnh tiểu đường khi mang thai. Luật cũng cùng cấp tài trợ rất cần thiết cho các chương trình nhằm giảm số bệnh tiểu đường khi mang thai cũng như cho các bác sĩ nghiên cứu khoa học nền tảng và lâm sàng để tìm hiểu nguyên nhân và phương cách trị liệu căn bệnh chưa hiểu rõ này. Để biết rõ thêm về sự quan trọng của bệnh tiểu đường khi mang thai trong cộng đồng Á châu, xin quý vị xem bài viết nhan đề “Tìm hiểu và giải quyết những nhu cầu độc đáo của bệnh tiểu đường nơi người Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và Các đảo Thái bình dương” (Understanding and Addressing Unique Needs of Diabetes in Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders” trong báo Diabetes Care

1. George L. King, Marguerite J. McNeely, Lorna E. Thorpe, Marjorie L.M. Mau, Jocelyn Ko, Lenna L. Liu, Angela Sun, William C. Hsu, and Edward Chow. Understanding and Addressing Unique Needs of Diabetes in Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders. Diabetes Care May 2012 35:1181-1188; doi:10.2337/dc12-0210

2. William C. Hsu, Edward J. Boyko, Wilfred Y. Fujimoto, Alka Kanaya, Wahida Karmally, Andrew Karter, George L. King, Mele Look, Gertraud Maskarinec, Ranjita Misra, Fahina Tavake-Pasi, and Richard Arakaki. Pathophysiologic Differences Among Asians, Native Hawaiians, and Other Pacific Islanders and Treatment Implications. Diabetes Care May 2012 35:1189-1198; doi:10.2337/dc12-0212

THÔNG TIN SỨC KHOẺ

horizontal bar

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG KHI MANG THAI
Bác Sĩ TRẦN LƯƠNG NGỌC HỒ, MD, MPH


 

Mới đây, Hội đồng quốc gia Ysĩ Á châu và Các đảo Thái bình dương (NCAPIP- National Council of Asian Pacific Islander Physicians) đã họp hội nghị thường niên lần thứ hai tại Washington, DC, với chủ đề “Tiến lên với Cải cách Y tế: Sức khoẻ tối hảo cho mọi người”. Đồng thời, NCAPIP cũng tổ chức một hội nghị về “Bệnh tiểu đường ở người Mỹ gốc Á châu, bản xứ Hawai và các đảo Thái bình dương: một Kêu gọi Hành động”, để đặc biệt thảo luận xem bệnh tiểu đường đã ảnh hưởng lên đời sống hàng ngày người dân ra sao. Một đề tài được bàn cãi trong buổi hội là bệnh Tiểu đường Khi mang thai, gọi tắt tiếng Mỹ là GDM (gestational diabetes mellitus). Bệnh GDM phát ra khi lượng đường glucose trong máu lên cao. Đường glucose bình thường được xử dụng bởi các tế bào cơ thể để sinh năng lượng, nhưng khi mức đường lên cao quá thì nó có thể làm hại sức khỏe của cả mẹ lẫn con.

Người ta không hiểu rõ ràng tại sao lại sinh ra bệnh tiểu đường khi có thai, nhưng các bác sĩ cho rằng là những nhu cầu dinh dưỡng của thai nhi và những thay đổi về kích thích tố trong cơ thể mẹ là những lý do căn bản. Khi nhau phát triển lúc mang thai thì những kích thích tố sinh ra có tác động lên khả năng của người mẹ tiết ra và xử dụng chất insulin, là một chất quan trọng để hấp thụ đường trong máu. Cơ thể người mẹ phải sản xuất nhiều chất insulin hơn để duy trì mức độ hoạt động bình thường, và tình trạng này được gọi là kháng insulin. Thông thường tình trạng kháng insulin hiện diện ở một mức độ nào đó trong khi mang thai, nhưng trong trường hợp Bệnh Tiểu đường Khi Mang thai thì cơ thể người mẹ không thể đáp ứng nhu cầu đòi hỏi insulin gia tăng, do đó đường glucose lên cao trong máu người mẹ.

Thông thường người ta tìm Bệnh Tiểu đường Khi Mang thai vào tuần lễ thứ 24 và 28 bằng cách đo Khả năng Dung chấp Insulin bằng đường miệng. Trong xét nghiệm này, người mẹ được cho uống một dung dịch nước đường và kế đó người ta đo lượng đường glucose trong máu. Nếu người mẹ là thuộc thành phần dễ bị tiểu đường khi mang thai thì xét nghiệm này có thể làm ngay khi khám phá ra là có thai. Nếu bạn có thai hay tính có thai thì nên nói chuyện với bác sĩ để hiểu về mối nguy bị tiểu đường khi mang thai của bạn ra sao và để biết khi nào cần làm xét nghiệm này. Những phụ nữ gốc Á châu, bản xứ Hawai hay là các đảo Thái bình dương có mối nguy cao dễ bị Bệnh Tiểu đường Khi Mang thai. Thực thế, phụ nữ Mỹ gốc Á châu có nguy cơ bị tiểu đường khi mang thai là 177% so với phụ nữ da trắng không thuôc thành phần Mỹ la tinh. Nhiều nhân tố khác có thể làm gia tăng nguy cơ bị tiểu đường khi mang thai là: bệnh mập phì, họ hàng thân thích bị tiểu đường, có đường trong nước tiểu, không có khả năng dung chấp đường, đã từng bị bệnh tiểu đường trong những kỳ có thai trước, hay là sinh ra con lớn quá. Vì Bệnh Tiểu đường Khi Mang thai tạo ra những nguy hiểm sức khỏe đáng kể cho cả mẹ lẫn con, những phụ nữ có thai hay là định có thai nên nói chuyện với bác sĩ sản phụ khoa hay là bác sĩ gia đình của mình để hiểu về nguy cơ bị tiểu đường khi mang thai ra sao.

Không có cách nào bảo đảm để ngăn ngừa bệnh tiểu đường khi mang thai, nhưng có những điều có thể làm để giảm mối nguy đường trong máu gia tăng khi có thai. Tập thói quen tốt giữ sức khỏe, như là ăn các loại thực phẩm lành mạnh, tập thể dục đều đặn và làm giảm trọng lượng cơ thể dư thừa trước khi mang thai có thể giữ cho người mẹ khỏi bị Tiểu đường Khi Mang thai dầu rằng trước đó đã từng có lần bị. Tôn trọng chặt chẽ các cách giữ gìn sức khoẻ tốt này cũng là cách để tránh khỏi bị bệnh tiểu đường loại 2 về sau.

Để biết thêm về bệnh tiểu đường khi mang thai, xin quý vị vui lòng xem các trang điện tử the American Diabetes Association, the National Institutes of Health, or the National Diabetes Information Clearinghouse và tiếp tục theo dõi trang điện tử của chúng tôi, bởi vì Hội đồng các y sĩ Á châu Thái bình dương sẽ tiếp tục vận động đẩy mạnh vấn đề sức khoẻ và đời sống lành mạnh cho các bệnh nhân và cộng đồng


horizontal bar

Tập San Y Tế Cộng Đồng hội NCAPIP - nguồn tin tức hàng đầu về các vấn đề mới nhất liên quan đến sức khoẻ và tình trạng lành mạnh, giúp bạn và gia đình hạnh phúc và khoẻ mạnh